Close

2. 9. 2020

Lesní mateřská škola

Od 1.9.2020 se z Lesního Klubu stala oficiálně Lesní mateřská škola zapsána v rejstříku MŠMT.

Máme z toho velkou radost!

Co to pro nás znamená:

pro rodiče:

 • jistota, že školka děti vzdělává
 • jistota, že školka splňuje hygienické normy pro vzdělávání v přírodě
 • možnost odečíst zaplacené školkovné z vyměřené daně z příjmu 
 • možnost plnit povinnou předškolní docházku v lesní školce

pro školku: 

 • finanční stabilitu
 • stabilitu týmu
 • jasně ukotvenou právní subjektivitu
 • lepší přístup k dotacím 
 • lepší přístup ke vzdělání pedagogů 
 • započtení pedagogické praxe u pedagogů 
 • možnost přijímat předškoláky k povinné předškolní docházce
 • kontrola české školní inspekce a hygienické stanice

Celý tento proces pro nás byl výzvou a jsme vděční, že jste v tom s námi!

S pokorou vstupujeme do dalšího školního roku a těšíme se na nové zkušenosti a zážitky.