Close

Monthly Archives: Květen 2023

Výsledky zápisu pro školní rok 2023/2024

Oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáků k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 Ředitelka Lesní mateřské školy Vrabčí Hnízdo, š.p.o, sídlem: Hraniční 5, Ludgeřovice 747 14 rozhodla o přijetí/nepřijetí žáka k předškolnímu vzdělávání podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a v souladu s kritérii Lesní mateřské školy Vrabčí Hnízdo, k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání takto:  […]

ČÍST VÍCE