Close

14. 5. 2023

Výsledky zápisu pro školní rok 2023/2024

Oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáků k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024


Ředitelka Lesní mateřské školy Vrabčí Hnízdo, š.p.o, sídlem: Hraniční 5, Ludgeřovice 747 14

rozhodla o přijetí/nepřijetí žáka k předškolnímu vzdělávání podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a v souladu s kritérii Lesní mateřské školy Vrabčí Hnízdo, k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání takto: 


Vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání u dětí s evidenčními čísly:

4/2023

5/2023

6/2023

7/2023

8/2023

14/2023

15/2023

23/2023 k individuálnímu vzdělávání

24/2023 k individuálnímu vzdělávání


Nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání u dětí s evidenčními čísly:

10/2023

12/2023

13/2023

16/2023

17/2023

19/2023

21/2023

Oznámení je vyvěšeno ode dne 15.5.2023 po dobu 15 dnů na veřejně přístupném místě Lesní mateřské školy Vrabčí Hnízdo a zveřejněno na nástěnce webových stránek www.vrabcihnizdo.cz

V Ostravě dne 15. 5. 2023           Mgr.Barbora Staňková

                                                                             ředitelka LMŠ Vrabčí Hnízdo