Close
LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA
LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA

Lesní mateřská škola Vrabčí hnízdo je alternativou mateřské školy pro děti ve věku 3 až 7 let. 

Naší filozofií je dětství v pomalém tempu v blízkém kontaktu s přírodou. 

Život ve školce propojujeme s rodinou.

Lesní školka Vrabčí hnízdo
kotva naše vize

Naše vize

Naše vize

NAŠE VIZE

„Chcete-li bystré děti, povzbuzujte je k tomu, aby chodily ven a hýbaly se. Chcete-li hloupé děti, tak je prostě nechte celý den nečinně sedět před televizí a hrát počítačové hry.“

Helle Heckmann, Pomalé rodičovství

Lesní mateřská škola je místo, šité na míru dětem. V raném období života je pro člověka důležitý rozvoj fyzického těla, který je do 7 let velmi rychlý. Proto je v dětství tak důležitý pohyb, který souvisí s rozvojem myšlení a mluvení. Chůze vede k rozvoji oboustranné koordinace, která buduje most mezi pravou a levou hemisférou mozku. V lesní školce si děti hrají v členitém terénu lesa, denně chodí na procházky, jejich tělo tak postupně sílí a nabývá zdatnosti.

Pro děti je důležitý také adekvátní odpočinek. Malé děti potřebují hodně spánku v klidném prostředí bez podnětů. Často se stává, že děti, které už doma odpoledne nespí, budou po programu v lesní školce opět vyžadovat více odpočinku.

Záleží nám na tom, aby děti své první zapojení do kolektivu prožily v prostředí, ve kterém se cítí bezpečně. V lesní školce jim tento pocit dávají průvodci, kteří jsou trpěliví, pevní a důvěryhodní. Pomáhají nám v tom také rituály, které jsou našimi opěrnými body v průběhu dne a dětem umožňují vnímat plynutí času. Tvoříme skupinu vždy s minimálně dvěma průvodci a to nám umožňuje přistupovat k dětem individuálně. Nespěcháme, nesoutěžíme, program koncipujeme formou nabídky.  

Velmi důležitá je pro nás spolupráce s rodinou. Rodiče ví o všem, co souvisí s chodem školky, souzní s jejími myšlenkami a scházejí se na společných akcích. Vzájemně se k sobě chováme s úctou a respektem. Toto společenství dává dětem pocit propojení rodinného života a života ve školce a dospělé obohacuje o nová setkání a přátelství.

Naše zázemí je skromné, ale útulné.  Děti se v něm učí ohleduplnosti k ostatním a péči o sebe a své okolí. Tvoříme hodnoty pro děti, které žijí ve 21. století, kdy se každý člověk musí zamyslet jak omezit svou spotřebu. Ve školce nenajdete plastové hračky, základ pro hru tvoří nalezený materiál, reálné nářadí a výtvarné potřeby. Nevytváříme zbytečný odpad. Šetříme vodu a energii. Kompostujeme a pěstujeme vlastní zeleninu a bylinky.

Lesní mateřská škola je místo, šité na míru dětem. V raném období života je pro člověka důležitý rozvoj fyzického těla, který je do 7 let velmi rychlý. Proto je v dětství tak důležitý pohyb, který souvisí s rozvojem myšlení a mluvení. Chůze vede k rozvoji oboustranné koordinace, která buduje most mezi pravou a levou hemisférou mozku. V lesní školce si děti hrají v členitém terénu lesa, denně chodí na procházky, jejich tělo tak postupně sílí a nabývá zdatnosti.

Pro děti je důležitý také adekvátní odpočinek. Malé děti potřebují hodně spánku v klidném prostředí bez podnětů. Často se stává, že děti, které už doma odpoledne nespí, budou po programu v lesní školce opět vyžadovat více odpočinku.

Záleží nám na tom, aby děti své první zapojení do kolektivu prožily v prostředí, ve kterém se cítí bezpečně. V lesní školce jim tento pocit dávají průvodci, kteří jsou trpěliví, pevní a důvěryhodní. Pomáhají nám v tom také rituály, které jsou našimi opěrnými body v průběhu dne a dětem umožňují vnímat plynutí času. Tvoříme skupinu vždy s minimálně dvěma průvodci a to nám umožňuje přistupovat k dětem individuálně. Nespěcháme, nesoutěžíme, program koncipujeme formou nabídky.  

Velmi důležitá je pro nás spolupráce s rodinou. Rodiče ví o všem, co souvisí s chodem školky, souzní s jejími myšlenkami a scházejí se na společných akcích. Vzájemně se k sobě chováme s úctou a respektem. Toto společenství dává dětem pocit propojení rodinného života a života ve školce a dospělé obohacuje o nová setkání a přátelství.

Naše zázemí je skromné, ale útulné.  Děti se v něm učí ohleduplnosti k ostatním a péči o sebe a své okolí. Tvoříme hodnoty pro děti, které žijí ve 21. století, kdy se každý člověk musí zamyslet jak omezit svou spotřebu. Ve školce nenajdete plastové hračky, základ pro hru tvoří nalezený materiál, reálné nářadí a výtvarné potřeby. Nevytváříme zbytečný odpad. Šetříme vodu a energii. Kompostujeme a pěstujeme vlastní zeleninu a bylinky.

kotva vrabčí tým

Vrabčí tým

Vrabčí tým

VRABČÍ TÝM

Ve Vrabčím hnízdě neustále hledáme možnosti, jak co nejlépe pečovat o děti. V době, která je příliš rychlá a proměnlivá se snažíme k dětem sklonit a naslouchat jejich skutečným potřebám, které se mnohdy schovávají za nejrůznějšími projevy.

O tom, co děláme, rodiče průběžně informujeme.

Ve Vrabčím hnízdě neustále hledáme možnosti, jak co nejlépe pečovat o děti. V době, která je příliš rychlá a proměnlivá se snažíme k dětem sklonit a naslouchat jejich skutečným potřebám, které se mnohdy schovávají za nejrůznějšími projevy.

O tom, co děláme, rodiče průběžně informujeme.

Tereza Sládečková

koordinace a vedení lesního klubu, autorka pedagogické koncepce, fundraising, PR

Bohdana Czerniková

vedení lesního klubu, finanční a projektová manažerka

Barbora Staňková

ředitelka LMŠ, průvodkyně – pedagog

Daniela Karčmářová

průvodkyně – pedagog

Aneta Stříbná

průvodkyně – pedagog

Jarmila Neminářová

průvodkyně, koordinátorka pro rodiče, péče o zázemí

Michal Štefek

průvodce, péče o zázemí

Michaela Kelíšková

průvodkyně – pedagog

kotva zázemí

Zázemí

Zázemí

ZÁZEMÍ

Naše zázemí tvoří dvě jurty a přilehlá zastřešená pergola na pozemku u lesa. Jednu jurtu využíváme pouze k odpočinku, ve druhé jíme, tvoříme a hrajme si. Vytváříme místo, které je funkční, útulné a cítíme se v něm dobře, ale zároveň je skromné a demontovatelné. Netvoří trvalou hodnotu a tím nám připomíná, že vše je pomíjivé a ne vše můžeme vlastnit.

Jurta je obydlí, které původně sloužilo kočovným mongolským pastevcům. Je to kruhový zateplený stan, který je podpírán dřevěnou konstrukcí. Naše jurty mají v průměru 7 a 8 metrů a byly vyrobeny českou firmou FAMTENTS & RENTS , která vyrábí a exportuje jurty šité na míru evropským klimatickým podmínkám. Jurty mají dřevěnou podlahu a jsou vytápěny kamny, takže v zimě je v nich teplo jako v místnosti.

Pobyt v obydlí s kruhovým půdorysem má schopnost pozitivně ovlivňovat lidskou psychiku. Podle filozofie Feng Shui představuje kruh nebesa, jednotu a ucelenost. Je také symbolem pohybu a síly, což je pro lesní školku příznačné.

Naše zázemí tvoří dvě jurty a přilehlá zastřešená pergola na pozemku u lesa. Jednu jurtu využíváme pouze k odpočinku, ve druhé jíme, tvoříme a hrajme si. Vytváříme místo, které je funkční, útulné a cítíme se v něm dobře, ale zároveň je skromné a demontovatelné. Netvoří trvalou hodnotu a tím nám připomíná, že vše je pomíjivé a ne vše můžeme vlastnit.

Jurta je obydlí, které původně sloužilo kočovným mongolským pastevcům. Je to kruhový zateplený stan, který je podpírán dřevěnou konstrukcí. Naše jurty mají v průměru 7 a 8 metrů a byly vyrobeny českou firmou FAMTENTS & RENTS , která vyrábí a exportuje jurty šité na míru evropským klimatickým podmínkám. Jurty mají dřevěnou podlahu a jsou vytápěny kamny, takže v zimě je v ní teplo jako v místnosti.

Pobyt v obydlí s kruhovým půdorysem má schopnost pozitivně ovlivňovat lidskou psychiku. Podle filozofie Feng Shui představuje kruh nebesa, jednotu a ucelenost. Je také symbolem pohybu a síly, což je pro lesní školku příznačné.

kotva pedagogický koncept

Pedagogický koncept

Pedagogický koncept

PEDAGOGICKÝ KONCEPT

„Nechť je příroda vaším prvním učitelem“

Sv. Bernard z Clairvaux

Náš pedagogický koncept vychází z myšlenek  lesních mateřských škol v severských zemích a v Německu. Patříme do stále se rozšiřující rodiny lesních školek v České republice. Jsme aktivními členy Asociace lesních mateřských školek. Navštěvujeme školení a kurzy v oblasti přírodní a intuitivní pedagogiky. Zdravotnický kurz šitý na míru lesním školkám absolvujeme u ZDrSEM.

Souzníme s waldorfskou pedagogikou nepostradatelností rytmu a řádu v životě dětí a také s vnímáním proměn přírody během roku. Inspiruje nás zpracováváním přírodních materiálů a využitím slavností, které reflektují dění v přírodě a tím se stávají nejen poučením, ale také prostorem pro setkání širší komunity rodičů.

Montessori pedagogika je nám blízká především proto, že vychází z reálných potřeb malého dítěte. Pedagog v tomto přístupu podporuje přirozený zájem dětí, pomáhá jim zafixovat si své návyky a řád. Zaměřujeme se na rozvoj smyslového vnímání a nácvik praktických dovedností. Hlavní filozofií, kterou přejímáme, je vnímání sebe sama jako součást širšího celku. 

Oslovuje nás také skautské hnutí a to především svou autenticitou ve výchově, ve které hraje důležitou roli příroda a potřeba vidět v každém dítěti dobrého člověka. Skautská výchovná metoda vychází z přesvědčení, že si člověk nové znalosti, dovednosti i postoje nejlépe osvojí na základě vlastních prožitků a zkušeností.

Nedílnou součástí rozvoje dětí je práce s bezpečným rizikem. Překonávání překážek, lezení na stromy, práce se skutečnými nástroji a využívání ohně  dětem umožňuje vytváření a upevňování důvěry v sebe sama a ve své schopnosti. Děti se tak učí reálně odhadovat hranice svých možností.

Dáváme dětem prostor, aby si mohly volně hrát. V naší době se z dětství vytrácí volná hra a je nahrazována neustále organizovanou činností nebo v horším případě pasivním přijímáním zábavy. Volná hra učí děti sociálním dovednostem a rozvíjí jejich tvořivost a fantazii. Pobyt v přírodě a učení nápodobou děti také přirozeně vede k hodnotám, které naplňují lidský život.

Aby bylo dítě připraveno na školní docházku, musí mít především možnost pořádně se „vyhrát“!

Náš pedagogický koncept vychází z myšlenek  lesních mateřských škol v severských zemích a v Německu. Patříme do stále se rozšiřující rodiny lesních školek v České republice. Jsme aktivními členy Asociace lesních mateřských školek. Navštěvujeme školení a kurzy v oblasti přírodní a intuitivní pedagogiky. Zdravotnický kurz šitý na míru lesním školkám absolvujeme u ZDrSEM.

Souzníme s waldorfskou pedagogikou v nepostradatelností rytmu a řádu v životě dětí a také s vnímáním proměn přírody během roku. Inspiruje nás zpracováváním přírodních materiálů a využitím slavností, které reflektují dění v přírodě a tím se stávají nejen poučením, ale také prostorem pro setkání širší komunity rodičů.

Montessori pedagogika je nám blízká především proto, že vychází z reálných potřeb malého dítěte. Pedagog v tomto přístupu podporuje přirozený zájem dětí, pomáhá jim zafixovat si své návyky a řád. Zaměřujeme se na rozvoj smyslového vnímání a nácvik praktických dovedností. Hlavní filozofií, kterou přejímáme, je vnímání sebe sama jako součást širšího celku. 

Oslovuje nás také skautské hnutí a to především svou autenticitou ve výchově, ve které hraje důležitou roli příroda a potřeba vidět v každém dítěti dobrého člověka. Skautská výchovná metoda vychází z přesvědčení, že si člověk nové znalosti, dovednosti i postoje nejlépe osvojí na základě vlastních prožitků a zkušeností.

Nedílnou součástí rozvoje dětí je práce s bezpečným rizikem. Překonávání překážek, lezení na stromy, práce se skutečnými nástroji a využívání ohně  dětem umožňuje vytváření a upevňování důvěry v sebe sama a ve své schopnosti. Děti se tak učí reálně odhadovat hranice svých možností.

Dáváme dětem prostor, aby si mohly volně hrát. V naší době se z dětství vytrácí volná hra a je nahrazována neustále organizovanou činností nebo v horším případě pasivním přijímáním zábavy. Volná hra učí děti sociálním dovednostem a rozvíjí jejich tvořivost a fantazii. Pobyt v přírodě a učení nápodobou děti také přirozeně vede k hodnotám, které naplňují lidský život.

Aby bylo dítě připraveno na školní docházku, musí mít především možnost pořádně se „vyhrát“!