Close
ZÁJEMCI O DOCHÁZKU
ZÁJEMCI O DOCHÁZKU

Přijďte na zápis ve středu 27. června, který se bude konat v Ludgeřovicích na Vrablovci v lesním areálu u myslivecké chaty Ostříž od 15:00 hod.

V případě, že se nemůžete dostavit na zápis, kontaktujte koordinátorku na lsvrabcihnizdo@gmail.com

V sekci Dokumenty ke stažení si přečtěte provozní řád a pedagogickou koncepci, abyste věděli, jak to ve Vrabčím hnízdě chodí.

Vyberte si ze tří modelů docházky. Kapacita je omezena na 16 dětí ve skupině.

Do 15. července uhraďte zálohu na školné 2 000 Kč na číslo účtu 2901414410/2010, tím vám garantujeme, že máte místo ve školce rezervováno.

Do 15. srpna uhraďte zbytek školného na měsíc září ve výši podle zvoleného modelu docházky.

Přihlášení nových dětí v průběhu roku probíhá na základě individuální domluvy s koordinátorkou školky. Mimo akce, které pořádáme pro veřejnost a dne otevřených dveří, je školka otevřena pouze přihlášeným dětem.

V Dokumentech ke stažení si přečtěte provozní řád a pedagogickou koncepci, abyste věděli, jak to ve Vrabčím hnízdě chodí.

Vyberte si ze tří modelů docházky. Kapacita je omezena na 16 dětí ve skupině.

Kotva adaptační den

ADAPTAČNÍ DEN

Adaptační den

ADAPTAČNÍ DEN

Chtěli byste přihlásit své dítě do Vrabčího hnízda, ale nevíte, zda je lesní školka pro vás to právé?

Novým dětem umožňujeme zažít jeden den v hnízdě s maminkou a tatínkem. Říkáme tomu adaptační den.

A jak probíhá? Po předchozí domluvě s koordinátorkou školky přijde dítě s jedním či oběma rodiči ráno do 8:45 a společně se zúčastní ranního kruhu a dopoledních aktivit. Před obědem odcházejí. Poté následuje zpětná vazba, kterou si mezi sebou vymění rodiče s průvodci či koordinátorkou.

Chtěli byste přihlásit své dítě do Vrabčího hnízda, ale nevíte, zda je lesní školka pro vás to právé?

Novým dětem umožňujeme zažít jeden den v hnízdě s maminkou a tatínkem. Říkáme tomu adaptační den.

A jak probíhá? Po předchozí domluvě s koordinátorkou školky přijde dítě s jedním či oběma rodiči ráno do 8:45 a společně se zúčastní ranního kruhu a dopoledních aktivit. Před obědem odcházejí. Poté následuje zpětná vazba, kterou si mezi sebou vymění rodiče s průvodci či koordinátorkou.

Kotva ceník

Ceník

Ceník

CENÍK

Ceník se odvíjí od zvoleného modelu docházky. Jsme nezisková organizace. Školku zřizuje spolek Spolu venku a není zapsána v rejstříku MŠMT. Jako taková nepobírá příspěvek na dítě, tzv. normativ. Školka přijímá pouze děti řádných členů spolku a školné se tak rovná členskému příspěvku.

Je možné si volit ze tří modelů docházky. Volíme je z toho důvodu, aby děti tvořily stabilní kolektivy a mohly ve školce potkávat své kamarády a těšit se na ně.

Ceník se odvíjí od zvoleného modelu docházky. Jsme nezisková organizace. Školku zřizuje spolek Spolu venku a není zapsána v rejstříku MŠMT. Jako taková nepobírá příspěvek na dítě, tzv. normativ. Školka přijímá pouze děti řádných členů spolku a školné se tak rovná členskému příspěvku.

Je možné si volit ze tří modelů docházky. Volíme je z toho důvodu, aby děti tvořily stabilní kolektivy a mohly ve školce potkávat své kamarády a těšit se na ně.

Dvoudenní docházka

3 100 Kč na měsíc

čtvrtek a pátek

Třídenní docházka

3 900 Kč na měsíc

pondělí až středa

Pětidenní docházka

5 600 Kč na měsíc

pondělí až pátek

Stravné

60 Kč za dítě 

1 den

Školné se platí vždy k 20. dni předchozího měsíce. Tedy školné na říjen zaplatíte nejpozději 20. září.

Školné a stravné se platí na účet spolku u FIO banky 2901414410/2010

Kotva dokumenty

Dokumenty

Dokumenty ke stažení