Close
ZÁJEMCI O DOCHÁZKU
ZÁJEMCI O DOCHÁZKU

V případě, že máte zájem o docházku, kontaktujte koordinátorku na skolka@vrabcihnizdo.cz.

Vyberte si ze tří modelů docházky. 

Do 15. července uhraďte zálohu na školné ve výši dvou měsíčního školného na číslo účtu 2901414410/2010, tím vám garantujeme, že máte místo ve školce rezervováno.

ZÁJEMCI O DOCHÁZKU

Přihlášení nových dětí v průběhu roku probíhá na základě individuální domluvy s koordinátorkou školky. Mimo akce, které pořádáme pro veřejnost a dne otevřených dveří, je školka otevřena pouze přihlášeným dětem.

V Dokumentech ke stažení si přečtěte provozní řád a pedagogickou koncepci, abyste věděli, jak to ve Vrabčím hnízdě chodí.

Vyberte si ze tří modelů docházky. Kapacita je omezena na 24 dětí ve skupině.

Ceník

CENÍK

Ceník se odvíjí od zvoleného modelu docházky. Jsme nezisková organizace. Školku zřizuje spolek Spolu venku a není zapsána v rejstříku MŠMT. Jako taková nepobírá příspěvek na dítě, tzv. normativ. Školka přijímá pouze děti řádných členů spolku a školné se tak rovná členskému příspěvku.

Je možné si volit ze tří modelů docházky. Volíme je z toho důvodu, aby děti tvořily stabilní kolektivy a mohly ve školce potkávat své kamarády a těšit se na ně.

Ceník se odvíjí od zvoleného modelu docházky. Jsme nezisková organizace. Školku zřizuje spolek Spolu venku a není zapsána v rejstříku MŠMT. Jako taková nepobírá příspěvek na dítě, tzv. normativ. Školka přijímá pouze děti řádných členů spolku a školné se tak rovná členskému příspěvku.

Je možné si volit ze tří modelů docházky. Volíme je z toho důvodu, aby děti tvořily stabilní kolektivy a mohly ve školce potkávat své kamarády a těšit se na ně.

Dvoudenní docházka

3 200 Kč na měsíc

čtvrtek a pátek

Třídenní docházka

4 000 Kč na měsíc

pondělí až středa

Pětidenní docházka

5 700 Kč na měsíc

pondělí až pátek

Stravné

65 Kč za dítě 

1 den

Školné a stravné se platí vždy na základě faktury na účet spolku u FIO banky 2901414410/2010

Kotva dokumenty

Dokumenty

Dokumenty ke stažení