Close
ZÁJEMCI O DOCHÁZKU


Otevíráme vrátka do lesní školky a srdečně zveme malé i velké na

jarní slavnost ve Vrabčím hnízdě v Ludgeřovicích na Vrablovci


 HNÍZ-DĚNÍ v sobotu 27. dubna 2024 od 14 hodin


Stejně jako loni, i letos, otevíráme Vrabčí hnízdo veřejnosti a zveme vás a vaše děti na hravé odpoledne na zahradě lesní školky a v přilehlém lese nad Ostřížem.


Od 17 hod. proběhne BESEDA, kde se dozvíte vše o zápisu a docházce do lesní školky. Budete mít možnost zeptat se na vše, co vás zajíma!


ZÁJEMCI O DOCHÁZKU


Otevíráme vrátka do lesní školky a srdečně zveme malé i velké na

jarní slavnost ve Vrabčím hnízdě v Ludgeřovicích na Vrablovci


 HNÍZ-DĚNÍ v sobotu 27. dubna 2024 od 14 hodin


Stejně jako loni, i letos, otevíráme Vrabčí hnízdo veřejnosti a zveme vás a vaše děti na hravé odpoledne na zahradě lesní školky a v přilehlém lese nad Ostřížem.


Od 17 hod. proběhne BESEDA, kde se dozvíte vše o zápisu a docházce do lesní školky. Budete mít možnost zeptat se na vše, co vás zajíma!

Otevíráme vrátka do lesní školky a srdečně zveme malé i velké na

jarní slavnost ve Vrabčím hnízdě v Ludgeřovicích na Vrablovci


 HNÍZ-DĚNÍ v sobotu 27. dubna 2024 od 14 hodin


Stejně jako loni, i letos, otevíráme Vrabčí hnízdo veřejnosti a zveme vás a vaše děti na hravé odpoledne na zahradě lesní školky a v přilehlém lese nad Ostřížem.


Od 17 hod. proběhne BESEDA, kde se dozvíte vše o zápisu a docházce do lesní školky. Budete mít možnost zeptat se na vše, co vás zajíma!


Ceník

CENÍK

Cena školného se odvíjí od zvoleného modelu docházky. 

Pro školní rok 2024/25 umožňujeme dva modely docházky. Děti ve skupinách tvoří stabilní kolektivy a můžou ve školce potkávat své kamarády a těšit se na ně.

Cena školného se odvíjí od zvoleného modelu docházky. 

Pro školního rok 2024/25 umožňujeme dva modely docházky. Děti ve skupinách tvoří stabilní kolektivy a můžou ve školce potkávat své kamarády a těšit se na ně.

Třídenní docházka PO - ST

6 000 Kč na měsíc


Celotýdenní docházka PO - PÁ

7 000 Kč za měsíc


Celotýdenní docházka pro skupinu 16 dětí ve věku od 3 – 6 let

Třídenní docházka pro skupinu 8 dětí (přednostně pro ročníky 2020 a 2021)

Stravné

110 Kč za dítě 

1 den

Lesní školka Vrabčí hnízdo je registrována v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. 

Přijímáme pouze děti s povinným očkováním (nebo dokladem o kontraindikaci k očkování).

Kotva dokumenty

Dokumenty

Zápis do LMŠ

ZÁPIS DO LMŠ

Zápis pro rok 2024/2025

bude probíhat 10. května 2024 od 16 do 18hod.


K samotnému zápisu :

  1. dokumenty k zápisu vyplňte ZDE – předběžná žádost o přijetí, potvrzení od lékaře
  2. s sebou pak přineste k nahlédnutí rodný list dítětě a váš doklad totožnosti 


Kritéria pro přijetí: 

1. věk :

Doplňujeme skupinu dětí tak, aby různě staré děti byly ve věkově smíšené skupině rovnoměrně zastoupeny. Pro školní rok 2024/25 budeme přijímat 8 děti na třídenní docházku a 4 děti na pětidenní docházku.

2. sourozenec dítěte docházejícího do LMŠ Vrabčí hnízdo

3. vzdálenost bydliště od mateřské školy:

Lesní mateřská škola dle zákona není spádovou školou, ale vzhledem ke komunitnímu charakteru školy věříme, že blízkost bydliště pro spokojenost celé rodiny hraje velkou roli


LMŠ zohledňuje při přijetí dítěte zájem zákonných zástupců o filosofii lesních mateřských škol a účast na besedě při dni otevřených dveří.Jak samotný zápis probíhá? 

Pokud máte zájem o zápis dítěte do lesní mateřské školy Vrabčí hnízdo, můžete kdykoli i během školního roku vyplnit tento

DOTAZNÍK PŘEDBĚŽNÉHO ZÁJMU

která vám zaručí, že se k vám dostanou zavčas informace o zápisu, či o volném místě během školního roku.


Zápis do LMŠ probíhá následovně:

  • Doporučujeme přijít i s dětmi na Den otevřených vrátek  – HNÍZ – DĚNÍ. V rámci tohoto dne (od 17hod.) pořádáme BESEDU pro zájemce o docházku, kde se dozvíte vše co vás zajímá. Účast na besedě vám umožní učinit informované rozhodnutí o předškolní docházce vašich dětí, na což je přihlíženo při přijímacím řízení. 
  • Zápis je podle § 34 odstavce 2) Školského zákona stanoven na termín 10. května 16:00 – 18:00 v prostorách školky,
    K zápisu je potřeba přinést vyplněnou ŽÁDOST o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
kotva dokumenty

Dokumenty ke stažení